Home Giải trí Cô Em Trendy hoá thân thành Tinker Bell, Châu Bùi làm “đả nữ”, Thảo Nhi Lê “Chị chị em em”,….