Home Giải trí Cười bay màu trước những câu cà khịa “sượng trân” của chị Ca Nô và Huỳnh Lập nhưng điều ấn tượng hơn cả là thông điệp phía sau