• Thứ 2

  06/12/2021

 • Thứ 3

  07/12/2021

 • Thứ 4

  08/12/2021

 • Thứ 5

  09/12/2021

 • Thứ 6

  10/12/2021

 • Thứ 7

  11/12/2021

 • Chủ nhật

  12/12/2021

06:05

Pháp sư đại tài

Tập 4

06:30

Siêu ảo thuật gia

Tập 20

07:05

Thất kiếm vô song

Tập 25

07:55

Ngày mai bình yên

Tập 18

09:05

Giá của cụ cười

Tập 25

09:55

Khu rừng Jabu

Tập 12

10:30

Những cô gái tầng 14

Tập 5

11:00

Thiên kim trở về

Tập 37

12:00

Thất kiếm vô song

Tập 26

13:00

Giá của nụ cười

Tập 26

13:55

Khu rừng Jabu

Tập 12

13:30

Những cô gái tầng 14

Tập 5

15:02

Thiên kim trở về

Tập 38

15:50

Bản năng thép

Tập 7

17:00

Pháp sư đại tài

Tập 5

17:30

Siêu ảo thuật gia

Tập 21

18:00

Bản năng thép

Tập 8

19:00

Ngày mai bình yên

Tập 19

20:00

PHIM 20:00 | Thiên kim trở về

Tập 39

21:02

PHIM 21:00 Giá của nụ cười

Tập 27

22:00

Săn đuổi vận may

Tập 4

22:30

Ngày mai bình yên

Tập 19

23:30

Săn đuổi vận may

Tập 4