• Thứ 2

  18/09/2023

 • Thứ 3

  19/09/2023

 • Thứ 4

  20/09/2023

 • Thứ 5

  21/09/2023

 • Thứ 6

  22/09/2023

 • Thứ 7

  23/09/2023

 • Chủ nhật

  24/09/2023

06:00

Giấc mơ kim cương

Tập 45

07:00

Sóng gió nơi thành thị

Tập 6

08:00

Ký túc xá

Tập 43

09:00

Con đến từ hành tinh nào

Tập 9

10:00

Lôi đình đặc cảnh

Tập 34

11:00

Giấc mơ kim cương

Tập 46

12:00

Tứ đại danh bổ

Tập 30

13:00

Ký túc xá

Tập 44

14:00

Sóng gió nơi thành thị

Tập 7

15:00

Lôi đình đặc cảnh

Tập 35

16:00

Tứ đại danh bổ

Tập 30

17:00

Con đến từ hành tinh nào

Tập 10

18:00

Ngã rẻ của số phận

Tập 16

19:00

Ký túc xá

Tập 45

20:00

Lôi đình đặc cảnh

Tập 36

21:00

Sóng gió nơi thành thị

Tập 8

22:00

Tứ đại danh bổ

Tập 30

23:00

Giấc mơ kim cương

Tập 46