Home Giải trí Nguyên Thảo (Ba Lùi) trong “Gia đình cục súc” thi hoa hậu. Chỉ mới ghi danh đã khiến CĐM cười nghiêng ngả