Home Giải trí Đông Nhi hào hứng khoe loạt tranh vẽ gia đình Nhi – Thắng và chặng đường hơn 10 năm làm nghề của mình