Home Ẩm thực Đặc Sản Thanh Hóa đâu chỉ có nem chua, bánh gai. Vẫn còn một món ngon siêu cấp như này cơ mà!