Home Ẩm thực Biến món thịt kho thường ngày thành thịt kho Thượng Hải đậm vị với hai nguyên liệu sau đây.