Home Giải trí Trần Phong – Chàng trai ngành Y gây chú ý khi tham gia diễn xuất, nhiều lần đóng phim kinh dị.