Home Giải trí Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu chạm ngõ điện ảnh với phim kinh kị