Home Làm đẹp Tóc Mullet trở thành kiểu tóc ‘hot’ được hội Gen Z yêu thích