Home Làm đẹp “Frosted lips” lên ngôi – đến lúc chúng ta lại làm quen với bờ môi ánh nhũ?