Home Ẩm thực Thức ăn thừa nên bảo quản như thế nào và sử dụng trong bao lâu?