Home Giải trí Thảo Nhi Lê tiếp tục góp mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, xếp hạng thứ 57.