Home Giải trí Nguyễn Tâm Như, cô gái có màn hô tên chấn động tại Miss Grand Việt Nam 2022