Home Giải trí Ngô Lỗi vượt qua Trương Hàn và Cổ Lực Na Trát trở thành diễn viên được yêu thích nhất trong Sơn Hải Kinh