Home Giải trí “Gia phi” Tân Chỉ Lôi: “Không ngờ Hoắc Kiến Hoa dùng hết sức đánh tôi, đến đau cả tay anh ấy”