Home Du lịch Cây phong ba cô đơn trên đảo Bé – Lý Sơn bị bão số 9 đánh gãy, ai cũng tiếc ngẩn ngơ cho một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp