Home Thời trang Thảo Nhi Lê tuyên bố “chặt nát” New York Fashion Week, diện toàn thiết kế local brand Việt Nam.