Home Thời trang Không hổ danh là “tắc kè hoa” của thời trang Việt, Quynh Anh Shyn mỗi lần lên đồ cho sự kiện khiến ai cũng phải tấm tắc.