Home Giải trí Ưng Hoàng Phúc tổ chức liveshow “CHẠM” kỷ niệm 20 năm ca hát tại Đà Lạt