Home Giải trí Thảo Nhi Lê – thí sinh tiềm năng tại Miss Universe Việt Nam 2022