Home Giải trí Nhân vật Tô Mạt của Cổ Lực Na Trát trong Sơn Hải Kinh có gì mà khiến cả Xích Vũ và Tâm Nguyệt Hồ đều đem lòng yêu thương