Home Thời trang Đầu tư cắt tóc ngắn, Cô Em Trendy lên đồ chất ngất tại Milan Fashion Week