Home Gia đình COVID-19, NỖI BUỒN KHÔNG CỦA RIÊNG AI