Home Thời trang Chị em vai gầy, vai rộng, cổ ngắn nên ghim loạt tuyệt chiêu lên đồ để nhược điểm biến mất