Home Du lịch Cây phong ba nổi tiếng ở Lảo Thẩn – Y Tý bị đốn hạ làm củi đốt