Home Giải trí Anh Tú – Diệu Nhi yêu nhau 7 năm, kết thúc bằng 7 giây cầu hôn.