Home Thời trang Tiểu Vy làm Vedette trong show diễn ” Vùng trời bình yên – Homeland” của NTK VUNGOC&SON