Home Thanh Tra Lập Dị – Phát sóng 19h hàng ngày trên kênh SCTV Phim tổng hợp