Home Duyên Định Kim Tiền – Phát sóng 20h hàng ngày trên kênh SCTV Phim tổng hợp